Tel: 081-9828870
ID Line: wisitsak1977
E-mail : suksiri.flashlight@gmail.com 

 

  • คุณสมบัติ: 4 ช่องชาร์จอิสระ
  • แหล่งจ่ายไฟ USB แรงดันไฟฟ้าอินพุต: DC 5V 1-2A แรงดันขาออก: DC 4.2V 1000mA
  • การป้องกัน 6 ประการ ป้องกันการชาร์จไฟเกิน, ป้องกันกระแสเกิน, ป้องกันอุณหภูมิเกิน, ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร, ป้องกันการเชื่อมต่อแบบย้อนกลับ, ป้องกันการคายประจุ
    
  • รุ่นแบตเตอรี่ที่รองรับ: 10440 14500 16340 16650 14650 18350 18500 18650